Kursused ja muu tegevus

 
   
 

Turu Navigatsiooniseltsil on momendil üle 1500 liikme. Nad on niihästi purjetajad kui mootorkaatritega liikujad või siis inimesed, kes niisama tunnevad huvi mere ja meresõidu vastu. Ametlikult on selts kahekeelne (soome ja rootsi keel), aga praktiliselt toimub kõik tegevus soome keeles.

 

Kursused

Soomes vabaaja meresõidjatelt ei seni nõuta mingit kohustuslikku juhiluba. Oma navigatsiooniliste oskuste kompetentsust on aga igalühel võimalus vabatahtlikult tõsta. Selleks on juba üle 50 aasta rakendatud vabatahtlikku kolmeastmelist meresõidueksamite süsteemi, nn. kiprieksameid, koos vastavate ettevalmistuskursustega.

Eksameid on kolm:

1. Saarestikukipri eksam

 • rannasõidunavigatsiooni põhimõisted
 • merekaardid ja tingmärgid
 • kompassi kasutamine
 • variatsioon ja deviatsioon
 • kursside ja peilungite õiendamine
 • kiiruse ja sügavuse mõõtmine
 • rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad
 • Soome oma mereseadusandlus

2. Rannikukipri eksam

 • deviatsioonikõvera ja -tabeli koostamine
 • kompasssi kompenseerimine
 • erinevad kaldaorientiirid laeva asukoha määramisel
 • koordinaatide analüütiline arvutus, triivi, hoovuste ja tõusumõõnahoovuste arvestamine
 • radari ja satelliitnavigaatori kasutamine
 • meremeteoroloogia
 • riigipiiri ületamist puudutavad seadused ja määrused

3. Avamerekipri eksam

 • laeva asukoha kindlaksmääramine taevakehade vaatluste tulemuste põhjal ehk astronavigatsioon

Eksamid tuleb sooritada eelpool mainitud järjekorras ja neid korraldatakse kaks korda aastas, aprillis ja detsembris. Eksamiülesanded koostab Helsingis kogunev eksamikomisjon, ja eksamid toimuvad erinevatel paikkondadel samaaegselt. Vastused kontrollib eksamikomisjon, kes annad välja ka vastavad diplomid.

Iga eksami ettevalmistuseks on olemas oma, 39-tunniline kursus (väljaarvatud avamerekiprikursus, mis on pikem, 50-tunniline). Kursusi viivad läbi erinevad rahvaülikoolid, aga nendele järgnevad eksamid korraldab Turus ainult Turu Navigatsiooniselts.

Seltsi koolitusprogrammi kuulub veel praktiliste meresõiduoskuste kursus, kus käsitletakse mitmeid niisugusi oskusi, mis navigatsioonikursustel aja puudusel jäävad õpetamata, nagu näiteks jahtide kere, kuju ja taglas, mootorid ja nende hooldamine, tuletõrje merel, merelooduse kaitse, head merekombed, köied, sõlmed ja pleisid. Kursuse programmi kuulub ka lühike merepraktika.

 

Muu tegevus

Seltsi tegevuse eesmärgiks on peale väljaõppe ka aidata kaasa meresõiduga seotud teadmiste ning heade meremehekommete omandamisel ning au sees hoida meie ainulaadse saarestiku mereloodust.

Liikmeks võib astuda kes tahes, kes on sooritanud või kes ühe aasta jooksul liikmeks astumisest sooritab saarestikukipri eksami. 2018. aastal on aastane liikmemaks 20 €.

Seltsil on oma ajakiri "Kummeli", mis ilmub umbes kaks korda aastas ja saadetakse kõikidele liikmetele.

Seltsi büroo on avatud igal kolmapäeval kell 17 - 19, ja siis on võimalus tulla kohapeale vestlema ja kohvi jooma, lugeda ajakirju, tutvuda seltsi mereteemalise raamatukoguga, osta õpikuid, harjutuskaarte, märke jne.

Seltsil on Turu saarestikus kaks purjetustugipunkti-sadamat. Nendes võivad oma purjetusreisidel silduda ja ööbida kõik liikmed. Mõlemates sadamates on paadisild, saun, puurkaev, grill ning väljakäik.

Liikmetel on võimalus ka seltsi kaudu lasta teha oma jahile või kaatrile tehniline ülevaatus ja registreerida alus seltsi registrisse. Niisugustes jahtides või kaatrites on õigus kasutada seltsi oma lippu.

Selts korraldab regulaarselt mereteemalisi ettekandeõhtuid ning väljasõitusid erinevatesse merega seotud objektidesse. Seltsil on head sidemed nii Turu ja ümbruse jahtklubide kui erinevate merega seotud ametiasutustega. Helsingi igakevadisele paadinäitusele korraldatakse alati soodne ühissõit ja Turu enda paadinäitusel on selts ise kaasas oma tegevust tutvustamas.

 

Aadress

Sirkkalankatu 16 b 3, FI-20700 TURKU, Finland. Tel: +358 (2) 233 5783
e-mail: