Tietoa veneen katsastamisesta

 
   
 

Kirjoittanut: Pekka Pietiläinen

 
     
 

Huviveneiden katsastusluokat ja varustevaatimukset ovat muuttuneet v. 1998. Niinpä sellaisten kippareiden, joiden venettä ei ole vielä kertaakaan katsastettu "uuden systeemin" mukaan, on syytä jo ennen ensi kevään katsastuksia tutustua Suomen veneilyliiton julkaisuun "Veneilijän katsastusohjeet". Kirjasta on saatavana seuran toimistosta ja se kuuluu myös katsastusvarusteisiin. Julkaisu on varsin yksityiskohtainen, joten lainailen siitä seuraavassa vain lyhennettyinä katsastusmenettelyä koskevia kohtia.

 
     
 

"Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen. Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Katsastettu vene merkitään vuosittain kotiseuransa venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuransa lippua. Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liittojen myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla."

 
 

"Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa, toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori."

 
 

"Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet."

 
 

"Peruskatsastuksesta laaditaan katsastuspöytäkirja, jonka toinen kappale jää veneen omistajalle ja toinen seuralle, jonka rekisteriin vene merkitään."

 
 

Todistukseksi rekisteröinnistä toimittaa seura veneenomistajalle venetodistuksen, joka on asetuksessa mainittu todistus oikeudesta käyttää seuran lippua Suomen kansallisuuslipun asemesta. Todistus on pidettävä mukana veneessä.

 
 

"Vuosikatsastuksesta tehdään merkintä peruskatsastuspöytäkirjaan sekä venetodistukseen."

Jos katsastuksen on tehnyt vieraan seuran katsastaja, on veneenomistajan toimitettava kopio katsastuspöytäkirjasta kotiseuralleen veneen merkitsemiseksi rekisteriin.

"Venetodistus on voimassa katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo päättyy kuitenkin välittömästi veneen omistajan vaihtuessa tai omistajan vaihtaessa seuraa. Venetodistusta ei saa yliviivaamalla tai muulla tavoin muutella."

 
 

 
 

 

Koska varsinkin vuosikatsastuksia on mahdollista suorittaa useampia saman illan aikana, pyritään ne keskittämään satamittain, esimerkiksi ilta Raisiossa, toinen Hirvensalossa, kolmas Satavassa jne. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin keväällä. Katsastusta haluavia pyydetään ilmoittautumaan seuran toimistoon hyvissä ajoin, esimerkiksi vuosimaksun maksamisen yhteydessä. Koska katsastus hyödyttää veneilijää seuralipun käyttöoikeuden lisäksi mm. vakuutusmaksusta saatavan alennuksen muodossa, haluan lopuksi muistuttaa muutamasta viime kesänä esille tulleesta, pettymyksiä aiheuttaneesta seikasta. Runkokatsastus kannattaa hoitaa ajoissa veneen ollessa vielä telakoituna, sillä vesillä sitä ei voida enää tehdä. Myrkkymaalauksen ym. viimeistelyn ei tarvitse olla katsastushetkellä valmiina. Niiden, joilla on kyseessä vuosikatsastus, on syytä tarkastaa ennen vesillelaskua, etteivät pohjaläpivientien hanat ole jumiutuneet (yleinen vika!), sillä näitä ei voi uusia muuten kuin nostamalla vene taas ylös. Vaikka katsastusaikaa onkin kesäkuun loppuun, niin katsastajan saaminen silloin ei enää välttämättä onnistu. Ovathan hekin veneilijöitä ja ovat saattaneet jo aloittaa lomapurjehduksensa.

 
 

 

Turun Navigaatioseuran katsastaja,
Pekka Pietiläinen