Käytännön moottoriveneilykurssi

 
   
Navigaatioseuran järjestämät veneilykurssit

Turun Navigaatioseura järjestää keväällä ja loppukesällä jäsenilleen käytännön moottoriveneilykurssin. Seuraavan kurssin ajankohdan, oppilasmäärät sekä tarkemmat tiedot näet sivulta "tapahtumat" tai voit tiedustella kurssista seuran toimistosta puh. (02) 233 5783 tai sähköpostilla. Ilmoittautumisia otetaan vastaan jatkuvasti, koko vuoden. 

Kurssin sisältö

Käytännön moottoriveneilykurssin tavoitteena on oppia soveltamaan käytännössä maantieteellisen merenkulkuopin tietoja ja taitoja, huomioimaan muut vesilläliikkujat sekä sisäistämään hyvät merimiestavat.

Kurssiin osallistujalla tulee olla hankittuna ennen kurssia merenkulkuopin ja merilainsäädännön tiedot vähintään Suomen Navigaatioliiton saaristolaivuritutkinnon edellyttämässä laajuudessa.

Kurssimaksu sisältää tarvittavan opetusmateriaalin sekä ryhmätapaturmavakuutuksen kurssipäiviltä. Kurssimaksu ei sisällä ruokailuja, mutta maakoulutus- ja palautepäivänä on kahvitarjoilu.

Kurssiohjelma sisältää yhden maalla sekä yhden merellä suoritettavan koulutuspäivän. Näiden jälkeen on vielä yhteinen palaute-/tenttipäivä. 

Todistus ja kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja

Suomen Navigaatioliitto myöntää todistuksen kurssin hyväksytysti suorittaneille. Todistuksen saamisen edellytyksenä on 100% osallistuminen kurssiin.

Todistus on yksi niistä dokumenteista, joita Merenkulkulaitos edellyttää myöntäessään kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan moottorivenettä varten.