Toiminta-ajatus

 
   
 

Yhteystiedot  |  Organisaatio  |

 
 


Turun Navigaatioseuran tarkoitus on opastaa merenkulusta ja veneilystä kiinnostuneita henkilöitä turvallisen veneilyn pariin ja ylläpitää näitä taitoja.

Seura haluaa edistää hyviä merimiestapoja sekä vaalia ainutlaatuisen saaristomme merellistä luontoa

 

Turun Navigaatioseuralla on tällä hetkellä noin 1800 jäsentä. Jäsenet ovat niin moottori- kuin purjeveneilijöitä tai henkilöitä joita kiinnostaa meri ja merenkulku.

Vähintään saaristolaivuritutkinnon suorittanut henkilö voi liittyä jäseneksi ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä seuran toimistoon. Netin kautta ei voi liittyä! Tutkinnon suorittamisesta tarvitaan dokumentti, josta ilmenee mikä tutkinto sekä missä ja milloin se on suoritettu. Jäsenmaksu peritään yleensä keväisin. Laivurikurssilla olevat voivat halutessaan täyttää kurssilla jaettavan jäsenilmoituslomakkeen. Jäsenmaksu maksetaan tuolloin tutkintotilaisuudessa ilmoittautumisen yhteydessä. Heidän pitää jäsenyyden säilymiseksi suorittaa tutkinto hyväksytysti vuoden kuluessa.

Seura järjestää säännöllisesti retkiä erilaisiin tutustumiskohteisiin, mm. Pärnäisten merivalvontakeskus, rajavartiolaitoksen merivartiolentue jne. Navigaatioseuralla on hyvät suhteet niin Turun alueen pursiseuroihin kuin alueemme merelliseen viranomaispalveluunkin.

Helsingissä talvella pidettävät kansainväliset venemessut on säännöllinen tutustumiskohteemme johon matkaamme yhdessä (ja edullisesti). Turussa pidettävillä venemessuilla seura on aina itsekin esittelemässä toimintaansa.

Seuran jäsenillä on käytettävissään kaksi saaritukikohtaa keskeisillä paikoilla Turunmaan saaristossa.