Koulutus 

Turun Navigaatioseuran päätehtävä on kehittää niin purje- kuin moottoriveneilijöidenkin merenkulun tietoja ja taitoja sekä ylläpitää veneliikennekulttuuria ja hyviä merimiestapoja. Toisin sanoen opastaa merenkulusta kiinnostuneita henkilöitä turvallisen veneilyn pariin.

 

Näistä linkeistä tarkempaa tietoa kursseista ja muusta koulutuksesta

Saaristolaivuri
Rannikkolaivuri
Avomerilaivuri

Käytännön moottoriveneilykurssi

Kartanpäivitysilta
Avomerikertausilta
Tutkakurssi

 

Laivurikoulutus

Kolmivaiheinen laivurikoulutus noudattaa sisällöltään Suomen Navigaatioliiton opetussuunnitelmaa ja kuuluu Turun seudulla tavallisesti työväenopistojen tai kansalaisopistojen opinto-ohjelmaan. Kurssien opettajat toimivat yhteistyössä Turun Navigaatioseuran kanssa ja opetuksessa käytetään Suomen Navigaatioliiton toimittamaa opetusaineistoa.

Lähde opiskelemaan merenkulkutietoa.Tieto on taitoa ja turvallisuutta!

1. Saaristolaivurikurssi, turvallisen merenkulun ja veneliikenteen lainsäädännön peruspaketti

Merenkulun määritelmät, veneliikenteen säädökset, merikartta ja sen käyttö, merenkulun julkaisut, merenkulun turvalaitteet, kompassioppi, merenkulkulaitteet, reittisuunnittelu ja paikanmääritys. (kesto 1 lukukausi)

2. Rannikkolaivurikurssi syventää ja täydentää edellistä.

Kompassioppi, paikanmääritys, sorto ja virta, vuorovesiopin perusteet, merkintälasku, tutkanavigointi, satelliittinavigointi, veneilijän sääoppi sekä säädöksiä. (kesto 1 lukukausi)

3. Avomerilaivurikurssi opastaa tähtitieteellisen navigoinnin pariin. Kurssi tarjoaa mandollisuuden oppia määrittämään paikka perinteisin menetelmin sekstantin ja Nautical Almanacin avulla. (kesto 1 lukuvuosi)

 Muu koulutus

Seuramme järjestämistä muista koulutuksista mainittakoon käytännön moottoriveneilykurssi erilaiset tapahtumaillat seuran toimistossa, mm. merikarttojen päivitys, tutkakurssi, avomeritaitojen kertaus, köysityökurssi, jne.